Användbarhet på Södertörns högskolas hemsida : Hur förhåller sig Södertörns högskolas hemsida till användbarhet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

Sammanfattning: Användbarhet är idag en del av människa-dator interaktion som bl.a. Södertörns högskola satsar på att lära ut. Syftet med denna undersökning är att belysa användbarheten på Södertörns högskolas hemsida. För att definiera användbarhet används den internationella standarden för användbarhet (ISO 9241-11, 1998) samt människa-dator interaktionsforskaren Jacob Nielsens definition av användbarhet. Detta har genomförts genom en observationsstudie med fem användare. Resultatet visade tendenser till användbarhet men visade också betydelsen av uppsatta användbarhetsmål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)