Systemförvaltning ur verksamhetens perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Sammanfattning: I denna uppsats undersöker vi ett antal grundförutsättningar som behövs för
att uppnå en systemförvaltning som skall kunna stödja en organisations
verksamhetsprocesser. Dessa grundförutsättningar som vi grupperat i föl-
jande fem faktorer: affärsmässighet, organisation, styrning, förvaltning och
processer har vi främst identifierat ur teorier kring systemförvaltning, pro-
cessorientering och organisationslära. Undersökningen som genomförts på
Luleå tekniska universitet har visat att alla dessa är viktiga för en
fungeran-de systemförvaltning ur ett verksamhetsperspektiv.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)