Sjuksköterskors upplevelse av att möta aggressivitet från patienter inom psykiatrisk vård  -En litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)