Civilrättsliga låneförbudet - enligt aktiebolagslagen

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Författare: Linda Larsson; [2008]

Nyckelord: Låneförbud; närståendelån; förvärvslån;

Sammanfattning:

Det civilrättsliga låneförbudet handlar om förbud mot olika sorters lån. De lån som kommer att behandlas i denna uppsats är närståendelån, ställande av säkerhet och lån till förvärv av aktier. Då det finns många aktiebolag i Sverige ses detta som ett aktuellt och viktigt ämne. I den senaste aktiebolagslagen kom det till en förändring i låneförbudet. Från att ha tidigare varit en paragraf har nu låneförbudet utvecklats till ett helt kapitel.

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka gällande rätt för att få reda på vilka regler som finns för låneförbud. Vidare är syftet att se om det finns några lagtolkningssvårigheter och att utreda vilka straffrättsliga konsekvenser som finns för brott mot låneförbudet.

 

I uppsatsen kommer jag att svara på nedanstående frågeställningar

Ø  Varför finns det ett låneförbud?

Ø  Vad innebär ett låneförbud?

Ø  Vilka omfattas av låneförbudet?

Ø  Vilka är undantagen från låneförbudet?

Ø  Hur ser de straffrättsliga konsekvenserna för låneförbudet ut

 

För att få en förståelse för ämnet har jag undersökt relevanta lagparagrafer och tillhörande förarbeten och doktrin. Utifrån detta och ett antal rättsfall har jag analyserat och kommit fram till svar på ovanstående frågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)