Vi ska inte prata om det nu, förresten är det redan försent : medierapporteringen av Qatars arrangörskap av Fotbolls-VM 2022

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker Qatars kritiserade arrangörskap av det kommande världsmästerskapet i fotboll 2022 genom att studera 72 artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter och Al Jazira. Syftet med studien är undersöka hur mediebilden av mästerskapet sett ut mellan 2010 och 2019. Studien undersöker om det konstrueras en global moral i form av utrymme till ställningstagande och agerande för mänskliga rättigheter när återkommande det lyfts kritik om hur Qatar behandlar gästarbetare som håller på att bygga infrastrukturen inför mästerskapet. Teoretiska utgångpunkter som används är marknadsföring, synlighet, mänskligt lidande och moral samt hur dessa konstrueras i medieringen av världsmästerskapet 2022. Metoden för studien är en kvalitativ innehållsanalys för att ge en djupare förståelse för hur ett kritiserat mästerskap medialiseras. Studien visar att rapporteringen om mästerskapet generellt är väldigt negativ och har en pessimistisk syn och utrymmet för en global moral är mycket begränsat. Fotboll är en global sport och media befinner sig i en konfliktsituation där de å ena sidan beskriver det mänskliga lidandet men är å andra sidan också på plats och rapporterar om mästerskapet när det väl pågår. Studien visar också att fotboll och sport är tydligt sammanbundet med politik och i Qatar används den i många olika syften, bland annat till marknadsföring och för att styra bort synligheten om kritik för att undvika eventuella sanktioner och bojkottning inför VM. Kritiken i media har pågått i åtta år mot Qatar utan att någon större förändring vad gäller behandlingen av gästarbetare har skett. Detta visar på stora svårigheter för att kunna ge utrymme för ställningstagande och agerande även om återkommande rapporter visar att det förekommer en form av modernt slaveri i Qatar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)