Livscykelanalys av mellanskikt av pappersmassa till innerdörrar : Undersökande studie om skiktets miljöpåverkan och alternativ för isoleringsmaterial

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet

Författare: Hannah Björkroth; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)