Socialt entreprenörskap - en kartläggning : Hur sociala och ekonomiska drivkrafter påverkar sociala entreprenörer med vinstmöjlighet

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Elvira Gunnarsson; Olivia Wigholm; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)