Trygghetslarm P . F . P

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Gustaf Johannesson; [2017]

Nyckelord: safety alarm; Trygghetslarm;

Sammanfattning: Examensarbetet bygger på en egen observation av brister som finns i de trygghetslarm som kommunerna använder sig av idag. Idén är att personer ska känna sig trygga på allmänna platser. Arbetet kommer att baseras på tre grundparametrar, position, fall och puls. Det är både teoretiskt fakta men även att testa olika system. Första fasen i arbetet är att strukturera ner grundparametrarna i mindre delar. Arbetet utförs genom att avläsa marknadens sortiment på trygghetslarm. Därefter utföra en egenskapad testanalys på komponenterna. Den andra fasen är att testköra och sammanfoga grundparametrarna till en produkt och att avläsa både marknaden och prisbilden. Även hur armbandet ser ut i dag och att tillverka en konstruktion som passar bättre dagens behov. Tredje fasen är en analys på vad som blev bra och vad som blev mindre bra, för att kontrollera att samtliga kriterier uppfyllts. En kontroll så att samtliga kriterier som har angetts uppfyllts. Produktens slutliga konstruktion för detta projekt ska ha en instruktionsmanual och en tillverkningsmanual. Konstruktion av ett nytt trygghetslarm genomfördes. Ett antal komponenter och analyser utfördes för att välja rätt komponenter till rätt grundparameter. Grundparametrarnas mål uppfylldes, ett av dem var trygghet på allmänplats. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)