Finansdepartementets förslag avseende nya riktade ränteavdragsbegränsningsregler : en kritisk granskning av nödvändigheten, lämpligheten samt utformningen av reglerna

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Amanda Östlund Tjernström; [2017]

Nyckelord: Skatterätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)