Hållbarhetsredovisning : En kvalitativ studie om faktorer inom nyinstitutionell teori om isomorfism och intressentteori som påverkar hur IT-företagpresenterar sina hållbarhetsrapporter.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Roz Elias; Anna Huang; Isabelle Skoog; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)