"Det är inget fel med att vara homo, men jag är inte homo-homo" : en narrativ textanalys om hur tv-serien Skam förhandlar homosexualitet

Detta är en L1-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: “Det är inget fel med att vara homo, men jag är inte homo-homo”- ​ En narrativ textanalys om hur tv-serien Skam förhandlar homosexualitet ​är en B-uppsats författad vårtterminen 2018 av Alice Ekman och Caroline Oscarsson, studenter i Medie- och Kommunikationsvetenskap, Institutionen för kommunikation och medier, vid Lunds universitet. Denna uppsats fokuserar på huvudkaraktären Isak i tv-serien “Skam” och hur den som berättelse framställer hans sexuella identitet. Det material som undersöks är utvalda scener från säsong tre och fyra. Vi kommer använda oss en kvalitativ textanalys och inrikta oss specifikt på en narrativanalys. Inom populärkulturen existerar traditionella ideal och normer som skapar förväntningar för hur karaktärer ska vara konstruerade och hur de ska handla. Därför blir det relevant att analysera hur berättelsen om Isak skildrar en annorlunda personlighetstyp i spektret av homosexuella karaktärer. Med utgångspunkt i berättelsen och hur den berättar om karaktären Isak blir de drivande narrativen intressanta. De förmedlar roller och handlingar som bryter normer, och i detta fall den avvikande synen på att vara homosexuell. Samtidigt förstår vi hur representationerna verkar för att lyfta fram mångfalden och samtidigt kritisera traditionella maktstrukturer som ligger inbäddade i de sociala normer som omger vårt samhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)