Specifik omvårdnad under ambulanstransport vid hjärtinfarkt-Jämförande studie mellan kvinnor och män

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för vårdvetenskap

Författare: Susanne Lundin; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)