Basinkomst – ett alternativ i tiden? En analys av diskussionen om basinkomst som ett alternativ i den svenska välfärdssektorn.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Tinny Byström; [2017]

Nyckelord: Social Sciences;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)