Nyttan av franchising i den svenska fastighetsmäklarbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Författare: Marie Herke; Marielle Olivers; [2012]

Nyckelord: franchising; fastighetsmäklare;

Sammanfattning:

Franchising är det mest vanliga kedjekonceptet i fastighetsmäklarbranschen och flera av de största fastighetsmäklarkedjorna är franchisekedjor. De fristående mäklarbyråerna får allt svårare att klara sig i den ökade konkurrensen. Det är främst fristående mäklarbyråer på mindre orter med ett etablerat varumärke samt nischade mäklarbyråer som klarar sig i konkurrensen med de stora kedjorna. På senare år har antalet kedjeanslutna fastighetsmäklare ökat betydligt och flertalet av mäklarkedjorna är rikstäckande på marknaden.

Syftet med vår uppsats var att undersöka vilka förväntningar franchisetagare som tidigare har drivit en fristående mäklarbyrå hade på franchisekonceptet innan de anslöt sig till en franchisekedja. Vi har sedan undersökt hur väl franchisekonceptet levde upp till franchisetagarnas förväntningar. Undersökningen har gjorts genom intervjuer med franchisetagare från olika franchisekedjor runt om i Sverige. Gemensamt för de intervjuade franchisetagarna är att de tidigare har drivit en fristående mäklarbyrå. Vi har kommit fram till att franchisetagarna har stora förväntningar på bland annat marknadsföring och varumärkets inverkan samt att franchisekonceptet lever upp till förväntningarna. Syftet var även att undersöka om nyttan av franchising överstiger kostnaden för franchisekonceptet. Slutsatsen av vår uppsats är att franchisekoncept i fastighetsmäklarbranschen är värt avgiften

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)