Att läsa och bli till : En studie av identitetsskapande i relation till bibel och skönlitteratur

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Teologiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)