Lagligheten i användandet av sexdockor

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Sexleksaker är inget nytt fenomen. Det är en industri som har funnits länge och precis som med all annan industri så har den utvecklats. Även om sexdockan inte är ett nytt fenomen så har den kommit att få en helt ny innebörd. Utvecklingen har gått från den klassiska uppblåsbara ”Barbara” till en högteknologisk docka i material som ger en verklighetstrogen känsla och som ska ge maximal njutning till användaren. Dessutom finns det olika dockor för olika preferenser. Det rör sig om gravida dockor, korta, långa, med olika kroppsbyggnad och dessutom har tullverket i bland annat Norge och Sverige beslagtagit dockor som efterliknar barn. Två perspektiv aktualiseras när man gör en närmare djupdykning i ämnet. Det finns de som hävdar att det krävs en kriminalisering av användandet av sexdockor för att inte normalisera den sexobjektifieringen som genom användandet sker av män mot kvinnor. Samma åsiktsbildare menar att det våld som kan förekomma i samband med användandet av sexdockorna kan normalisera det våld mot kvinnor som förekommer i samband med sexualbrott. De menar även att det i förlängningen kan leda till att sexualbrotten kan komma att öka och att våldet kan bli grövre. Förespråkare för det andra perspektivet menar att sexdockorna kan få stor betydelse för de människor som inte förmår att ta kontakt med kvinnor och genom en sådan interaktion få utlopp för sin sexualitet. De hävdar att användningen av dockorna bidrar till att användarn får leva ut sina sexuella fantasier och således inte behöver interagera med en levande kvinna. Hit hör människor med begränsad social förmåga men även de med fysiska begränsningar i vardagen. Syftet med uppsatsen är att utreda vad som rent rättsligt gäller för användandet av sexdockor. Initialt ska det undersökas om det finns någon rådande lagstiftning som kan tillämpas på användandet av sexdockor som efterliknar kvinnor och för sexdockor som efterliknar barn. För det fall det inte finns någon sådan lagstiftning ska det utredas huruvida det finns möjlighet att faktiskt kriminalisera handlingen. Resultatet av den rättsutredning som gjorts under uppsatsen gång visar på att användandet av sexdockor som efterliknar barn omfattas av barnpornografibrottet i BrB 16:10 a. Sexdockor som efterliknar kvinnor är i dagläget inte kriminaliserat men det finns verktyg för att få tillstånd en sådan kriminalisering om man anser att behovet finns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)