Raggen går! En musiketnologisk studie av raggarkulturen i Venjan

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för musikvetenskap

Sammanfattning: Den svenska raggarkulturen är en av våra absolut mest seglivade subkulturer. Från att ha varit en stadsburen, beryktad ungdomskultur på 50-talet till att idag blivit en symbol för landsbygden. Syftet med den här musiketnologiska studien är att undersöka musikens roll och funktion för raggarkulturen i byn Venjan i norra Dalarna. I teorikapitlet förklarar jag olika musiketnolgiskabegrepp och perspektiv som emiskt och etiskt, musik som kultur subkultur och musikkulturer i förändring. Min metodologiska ingång är Alan P. Merriams tredelade analys som går ut på att undersöka vilken musik som finns inom kulturen, vilka beteenden som finns i samband med musik och hur musik uppfattas av personer inom kulturen. Min undersökning bygger på fältarbete som jag gjorde i Venjan under den 12/10 till 14/10 - 2018. Fältarbetet utgjordes av deltagande observationer och intervjuer med personer som på ett eller annat sätt har anknytning till raggarkulturen. Musik visar sig ha en väldigt central roll i raggarkulturen i Venjan även om det kanske inte är det som vi i första hand förknippar med raggare. Musik är ett gemenskapselement, en stämningsättare och en slags social symbol.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)