"I ett samhälle så är inte människor bara individer, om dom inte är väldigt isolerade" : En kvalitativ undersökning om erfarna samhällskunskapslärares förhållande till sociologi.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet

Författare: Sofia Larson; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)