”Måste man vara rädd som kvinna, att passa sig liksom?” : En studie om kvinnors upplevelser av föräldraledighetens påverkan på karriären

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)