Alternativ till betong inom grundläggning : En jämförelse mellan två innovativa grundläggningsmetoder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Sammanfattning: Concrete is one of the most used materials and is a significant part of current construction due to the material’s good properties. However, there is also something very negative about concrete, the emissions at production stage. The purpose of this study is to examine if the traditional concrete foundation method can be replaced with an alternative foundation method that contain less concrete and therefore decrease the climate impact. The two alternative foundation methods are the Koljern-foundation and the Klara-foundation. A two-story example building was used to compare the foundation methods. To reach the result of the study, different methods of calculation were performed. The climate impact of the foundations was calculated with the calculation software BM 1.0 and the carrying capacity were calculated with EPS PEPS. The result of the study shows that the alternative foundation methods have similar properties to the traditional concrete foundation and that they decrease the climate impact by 10% for the Koljern-foundation and 60% for the Klara-foundation in relation to the traditional concrete foundation.  The conclusion of the study is that both the alternative foundation methods can be used as replacement for the traditional concrete foundation method for two story buildings, and that the alternative foundation methods decrease the climate impact.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)