Lisa Larson : Svensk form och figurer i Japan

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen har varit att ta reda på varför Lisa Larson har blivit så populär i Japan.  Efter att ha gjort en kort beskrivning av konstnären Lisa Larson, hennes bakgrund och konstnärskap på Gustavsberg och som fri yrkesutövare har studier gjorts vad som har inspirerat henne. Skolan HDK och museerna i Göteborg, H55, konstnärerna på Gustavsberg var alla inspiratörer till Lisa Larson. Miljön på Gustavsberg var stimulerande på 50- och 60-talen med en alltmer växande marknad. Formgivning och design var på ropet. 1955 debuterade Larson som formgivare på Gustavsberg. Japanernas intresse för skandinavisk design kan spåras tillbaka till 1950-talet. På 1990-talet accelererade intresset med begreppet Scandinavian design och även Lisa Larsons jordnära figurer. Det enkla, minimalistiska uttrycket och god kvalité förenar de båda länderna. För att tolka upphovet till Larsons framgångar i Japan på 2000-talet och belysa frågeställningen har studier gjorts om japansk kultur och religion för att se en förklaring i japanernas sätt att se på hennes design och konsthantverk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)