Opera i Stockholm, Galärvarvet

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur; KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Författare: Marie Graversen; [2011]

Nyckelord: Opera; musikteater; Stockholm; Galärvarvet;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)