Personlig assistans i skolan : en rättsvetenskaplig studie av skyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp för barn med funktionsnedsättning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Hanna Lindskog; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)