Designing Applications for use of NB-IoT

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: IoT är en marknad som har växt fort under de senaste åren och skapat sig en egen industri. Kärnan i IoT är internetanslutningen och i många fall är mobil kommunikation den bästa lösningen för en IoT-produkt. Problemet är att det inte finns något självklart val av mobil kommunikation för användning i en IoT-produkt. Den mobila kommunikationsbranschen har reagerat på det nya behovet av mobil kommunikationsstandard för IoT och 2016 släppte 3GPP en ny standard av typen LPWAN kallad NB-IoT. Flera företag verkar för att implementera denna standard, och det finns ett behov av att undersöka hur applikationer kan utnyttja standarden på ett effektivt sätt. Denna uppsats presenterar en jämförelse mellan två applikationer som använder olika ALP, HTTP och CoAP, i en LPWAN-kontext. Resultaten av denna jämförelse visar att det finns mycket att vinna på att välja CoAP istället för HTTP, speciellt i en IoT-miljö som applikationerna presenterade i denna uppsats. Uppsatsen presenterar även en samling egenskaper som en applikation bör ha för att utnyttja en LPWAN-kommunikationsstandard effektivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)