I gränslandet mellan försvarsåtgärder och försvarsliknande åtgärder : En analys av målbolagsstyrelsens möjligheter att vidta åtgärder i samband med offentliga uppköpserbjudanden

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)