Är allt butiksbakat bröd bake-off? : En studie om att ändra förutfattade meningar.

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Sammanfattning:

Problemformuleringen i denna uppsats har framställts på uppdrag av ICA Maxi Karlstad. De upplever att deras kunder inte är medvetna om att ICA Maxi erbjuder ett bageri i sin butik, där sex bagare bakar allt bröd från grunden.

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och beskriva vilka faktorer som påverkar de förväntningar som en kund har på en produkt samt att ge förslag på hur man kan förändra dessa.

I uppsatsen återfinns dels en enkätundersökning där 105 personer fick besvara 18 frågor om deras inköpsvanor när det gäller bröd samt frågor om ICA Maxis bageri. Utöver detta så genomfördes även en mindre intervjustudie där 21 personer fick ge mer uttömmande svar om deras inköpsvanor och förutfattade meningar när det gäller bröd. Uppsatsen innehåller således både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning.

Resultatet av undersökningarna visar att de flesta tror att brödet som bakas i bageriet kommer från halvfabrikat som värms upp i butiken, så kallad bake-off. Det är dock även en stor mängd respondenter som inte har sett någon marknadsföring av bageriet och som inte är medvetna om att bageriet existerar.

Slutligen ger uppsatsen en rad förslag för framtiden om hur ICA Maxi kan förändra sin marknadsföring så att fler kunder blir medvetna om att bageriet finns. Några av dessa förslag är:

-          Bygga om bageriet så att kunderna får handla det nybakade brödet över disk som på ett traditionellt bageri.

-          Flytta delar av bageriet till Fast Food caféet.

-          Fortsätt arbeta med att synliggöra bagarna i butiken.

-          Fortsätt arbeta med att erbjuda provsmakningar i butiken, komplettera dessa med recept som kan delas ut till kunderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)