Överföringar av personuppgifter till tredjeland med stöd av standardavtalsklausuler : Mot bakgrund av Schrems II

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Tina Njezic; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)