Vad innebär värdighet för relationen mellan sjuksköterska och patient inom intensivvården? : En begreppsanalys

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar; Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)