Skapande som språk : En studie i hur skapande undervisning används i en klass med nyanlända elever

Detta är en M1-uppsats från Stockholms universitet/Stockholms universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditionerStockholms universitet

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)