Revisionsvalet i byggbranschen : Vad upplever företagsledare, för småföretag inom byggbranschen, påverkar dem kring valet av revision?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Patrik Nygren; Anton Holkvik; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)