Reading Orwell’s Animals : An animal-oriented study of George Orwell’s political satire Animal Farm

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Engelska

Författare: Hanna Boremyr; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)