Handledningens tre roller - en fallstudie om förändringsarbete genom grupphandledning

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)