Lycka till salu? -En studie om modereklam, konsumtion och lycka

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Beata Jungselius; [2011-06-13]

Nyckelord: Reklam; modereklam; mode; lycka; konsumtion; män;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)