Faktorer som bidrar till en god arbetsmiljö för vårdpersonal och verksamheter inom hälso-och sjukvård - En litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Jessica Bergman; Anneli Andersson Möller; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)