Googleöversättning: Om Google Translate:s möjligheter och begränsningar vid översättning till svenska

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Översättarutbildningen

Sammanfattning: I den här uppsatsen undersöks maskinöversättningstjänsten Google Translates förtjänster och begränsningar vid översättning till svenska. Detta görs genom att närstudera ett litet material av googleöversatt text till svenska från engelska och spanska och sedan med denna närstudie som grund laborera med onlinetjänsten för att belysa hur översättningarna kan variera beroende på form och kontext. Google Translates problemområden delas i denna uppsats in i problem som berör korrekthet respektive begriplighet. Med problem som berör korrekthet åsyftas problem som gör översättningarna ogrammatiska utan att det går ut över textinnehållet. Dessa problem övergår i problem med begriplighet om de ändrar eller otydliggör texterna innehållsmässigt. En viktig slutsats av studien är att Google Translate tycks klara av konventionaliserade standardfraser bättre än mer oväntade (statistiskt mindre förekommande) fraser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)