Politik i Retorik och Praktik. : En studie av Folkpartiets invandrarpolitik från 1990-2009

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Författare: Nizar Hussain; [2011]

Nyckelord: Invandrarpolitik; Folkpartiet; Motioner; Partiprogram;

Sammanfattning:

Invandrarpolitik är ett omdiskuterat ämne i Sverige. Alla partier som befinner sig i riksdagen eller som har varit representerade i riksdagen har åsikter och förslag till invandrarpolitik, en vissa partier har mer eller mindre fokus på det området. Syftet med min studie är att undersöka om Folkpartiets invandrarpolitik har förändrats under tidsperioden 1990-2009. Jag använder mig av Carl Dahlströms tre dimensioner respektive åtta typer av invandrarpolitik som teori. Mitt material utgörs av partiets partiprogram och motioner som Folkpartiet har framfört i riksdagen. Resultatet av min studie visar att Folkpartiets invandrarpolitik 1990 espektive 1997 utmärks av den kulturella, den inkluderande och den generella dimensionen viket innebär en identitetspolitik. Under åren 2003,2007 och 2009 betonas den kulturella, den inkluderande och den selektiva dimensionen, vilket tyder på en mångkulturell politik. Undersökningen visar att Folkpartiets invandrarpolitik har förändrats under tidsperioden 1990-2009.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)