Nudging för att minska köttkonsumtion : En studie för att förändra studenters beteende

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

Författare: Johan Åkerström; Noor Alsade; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte med studien är att undersöka om nudging är en effektiv metod för att förändra beteende hos studenter på Högskolan i Gävle. Studien kommer att undersöka om två nudgingmetoder (informationskampanj och nudge) kan förändra studenternas beteende, samtidigt jämföra vilken metod som ger bättre effekt till att förändra beteende och minska köttkonsumtion. Först undersöks genom en litteraturstudie om kött påverkar klimat och hur mycket växthusgasutsläpp från kött potentiellt kan reduceras hos studenter på högskolan i Gävle med hjälp av informationskampanjer och nudge. För att vidare besvara syfte har två enkätstudier och två nudgingmetoder utförts på Högskolan i Gävle. Första enkätstudie har genomförts för att mäta hur mycket kött och vilken typ av kött som konsumeras av studenter, sedan har två nudging metoder använts i syfte till att förändra beteende och minska eller förändra val av kött hos studenter. Den andra enkätstudien har genomförts för att undersöka om kampanjerna har förändrat beteende och minskat eller förändrat val av kött hos studenter. Resultat visar att nudging har gett effekt då beteende har förändrats. Nudge har gett effekt till att reducera köttkonsumtion och koldioxidutsläpp. Enkätstudien innehöll 6 frågor där endast fråga 1 visade sig vara signifikant och kan kopplas till att nudge vid interaktion är en bidragande orsak till denna förändring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)