Det svenska medborgarskapet- Kritisk diskursanalys av läroböcker i samhällskunskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Författare: Rasmus Ekstedt; [2015]

Nyckelord: History and Archaeology;

Sammanfattning: Kritisk diskursanalys av läroböcker i samhällskunskap under perioden 1956-1995. Undersökningen analyserar sambandet mellan det strukturella och det funktionella perspektivet på läroboken med utgångspunkt i begreppsparet kontinuitet/förändring. Analys av hur breda samhällsförändringar generar nya funktioner, alltså ett nytt innehåll, i en förändrad samhällskunskapsbok.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)