Tröskeln

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Arkitektur

Sammanfattning: Mellan den sinnesvidgande upplevelsen och vår ständigt pågående vardag existerar ett spännande gränsland. Ett gränsland där arkitekturen kan ha en stor inverkan, där arkitekturen kan skapa en plats för en spontan introspektion. En plats som inte har några inneboende förväntningar eller är kategoriserande. Det är det här gränslandet som jag vill undersöka, och med det här examensarbetet skapa en spirituell samlingspunkt i en både urban och sekulariserad kontext, utan de dogmer eller de associationer som ofta hör till religioner. I dag ser vi att det är en större del av vår befolkning som ser sig själva som sekulariserade, det är därmed viktigt att vi då kan skapa mötesplatser för, inte bara de, utan alla personer i vårt samhälle. Mötesplatser för att kunna ventilera existentiella tankar, men även för att känna en tillhörighet och gemenskap. Därmed är målet att skapa en plats för kontemplation som upplevs lika tillgänglig, naturlig och inkluderande som religiösa rum är för deras egna medlemmar. Vi behöver ett mer naturligt komplement till religiösa byggnader som kyrkan där vi som människor kan samlas oavsett tro och bakgrund för att också fira viktiga händelser och milstolpar i livet. Samt att vi behöver skapa neutrala rum där vi kan tillåtas vara just andliga, kontemplera och varva ned, utan att behöva tillskriva oss en religion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)