Förändringar i ansvarstagande över tid : En studie om bolagsstyrning via strategisk kommunikation i årsredovisningar

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Carl Görtz; Fredrik Rasmussen; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)