En studie inom klädbranschen som illustrerar hållbarhetslagens påverkan på redovisning av GRI:s miljöindikatorer i hållbarhetsrapporten

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Filip Ristic; Mohamad Omar Farazj; Yousef Said; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)