Ett slags uppsats eller en slags uppsats? : Kongruensböjning av artikel eller pronomen framför slags respektive sorts ur ett diakront perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)