Den olustiga lustan och lagen : kriminaliseringarna av sexköp och koppleri under straffrättslig lupp

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Paul Pascalau; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)