Konsumenters förtroende för influencers på sociala medier : En kvalitativ studie om vad som påverkar förtroende gentemot influencers på sociala medier utifrån ett konsumentperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Douglas Goderik; Simon Byström; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)