Beredskap mot olyckor med radioaktiva ämnen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

Sammanfattning: The purpose of this report is to investigate the preparedness to handle a radiological emergency in Sweden. Cooperation between public authorities and municipal rescue services is investigated with the main focus on the rescue services. The methodological approach is in the form of an inquiry to officials at public authorities responsible for handling of radiological accidents. The results from the inquiry are analyzed and conclusions are made.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)