Ledningens användning av formell och informell styrning för social hållbarhet : En fallstudie på en offentlig organisation

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Angelica Hyvärinen; Hanna Sjögren; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)