Styrelseledamöters skadeståndsansvar för oaktsamhet vid mutbrott

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Lisa Hyder; [2018]

Nyckelord: Associationsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)