Kriminalitet, Våldsbrottsningar och psykisk störning : Är personer som lider av psykiska problen mer våldsbenägna?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Polisutbildningen

Författare: Markus Karlsson; Fredrik Dickman; [2003]

Nyckelord: Polisen i samhället;

Sammanfattning: Detta arbete är gjort som examensarbete (4 poäng) för polisutbildningen vid Umeå Universitet. Författarna har försökt att utreda sambandet mellan psykisk störning/personlighetsstörning och grova våldsbrott. Författarna har även studerat om det finns någon forskning som visar på att tidigt kunna ställa diagnos samt om det finns någon fungerande behandling. Arbetet är gjort med hjälp av litteraturstudier och en intervju. Litteraturstudierna har syftat till att ge en förståelse för begrepp och gällande lagstiftning. Intervjun syftar till att bekräfta vad som sägs i denna rapport som redovisas…

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)