Formulering av kutana beredningar och dess inverkan på hudbarriären : med fokus på penetrationsegenskaper

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Sammanfattning: Introduktion: Huden är människans största organ och dess funktion är att skydda kroppen mot uttorkning och främmande ämnen. Huden kan delas upp i flera lager: underhuden, läderhuden och överhuden. Överhuden utgörs av stratum corneum som huvudsakligen ansvarar för hudbarriärens egenskaper och som begränsar dess penetration.   Syfte: Syftet med studien är att studera vilken typ av formulering som kan förbättra penetrationen av vattenlösliga och svårpenetrerande ämnen som hyaluronsyra och azelainsyra genom hudbarriären.  Metod: En systematisk litteraturöversikt har gjorts genom att söka efter originalartiklar via databasen Web of Science med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier.  Resultat: Penetrationstester av olika nanoformuleringar av hyaluronsyra och azelainsyra utfördes. Variationer i molekylvikt och partikelstorlek av hyaluronsyra, liksom mängden ytaktiva, ämnen gav olika penetreringsdjup i huden.  Diskussion: För att förbättra penetrationen av hyaluronsyra och azelainsyra genom stratum corneum bör aspekter såsom molekylvikt, partikel/droppstorlek, viskositet, koncentration liksom val av vehikel tas hänsyn till vid formulering.  Slutsats: Nanoemulsioner visade sig vara en optimal formulering för att förbättra penetrationen av hyaluronsyra och azelainsyra, tack vare minskning av partikelstorlek samt de lipofila egenskaperna i gemenskap med hudbarriären.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)