Opera i Stockholm, Stadsgårdskajen

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur; KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Författare: Joakim Wadenholt; [2011]

Nyckelord: Opera; Musikteater; Stadsgårdskajen; Stockholm;

Sammanfattning: Ett förslag på nya Stockholmsoperan. Med en uppdelning av programmets olika scener formas en vulkanliknande form där alla scener ska få sin plats. En idé som även handlar om att locka ny publik till platsen för att göra konceptet opera mer intressant igen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)